ساخت ریموت پارکینگ
کلید سازی تهران در خصوص ریموت های درب پارکینگ خدمات گوناگونی را ارایه می دهد : 
کپی کردن ریموت درب پارکینگ برای زمانی که لازم دارید یک کپی از روی ریموت ساخته شود و یا اینکه ریموت خود را گم کرده اید و می خواهید از روی ریموت یک کپی برای استفاده مجدد خود بسازید
ست کردن ریموت با درب پارکگینگ برای زمانی که میخواهید یک ریموت خام را برای درب پارکینگ خود ست نمایید .
بازگرداندن کد ریموت پاک شده .
در هر ساعت از شبانه روز که برای استفاده از ریموت پارکینگ خود با مشکل روبرو شدید می توانید با مجموعه کلید سازی تهران تماس برقرار نمایید همکاران متخصص ما برای رفع مشکل و ساخت و کپی ریموت پارکینگ در سریعترین زمان ممکن در محل شما حاضر می شوند و خدمات مورد نیاز را ارایه می دهند .